คณะกรรมการตามองค์ประกอบ

ทางวิทยาลัยมีคณะกรรมการแยกองค์ประกอบสำหรับ ตรวจสอบคุณภาพของงานโดยจะมีการตรวจสอบโดยมีหลักการ และระเบียบที่ชัดเจน

บทความทั้งหมด