งานวิจัยของนักศึกษา

ทางวิทยาลัยได้เปิดให้โอกาสให้นักศึกษาได้ทำการสร้างงานวิจัย และนำผลงานออกสู่สายตาบุคคลภายนอก นอกจากนั้นงานวิจัยของทางนักศึกษายังได้มีการเข้าร่วมการประกวดและได้รางวัลกลับมามากมาย