โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

"การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ"

ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2555 / ปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555


GISNatural

+ ความเป็นมาและความสำคัญ

ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ เช่น แหล่งน้ำ ป่าไม้ ป่าสงวนต่างๆกำลังถูกคุกคามจากมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ฯลฯ ซึ่งปัญหาประการหนึ่งก็คือบุคลากรผู้เกี่ยวข้องมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถดูแลให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ได้ การนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศโดยเฉพาะการนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงมาใช้เป็นเครื่องมือ ในด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการการท่องเที่ยว การเฝ้าระวังภัย การตรวจสอบพื้นที่การทำลายป่า ตลอดจนการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากซึ่งสามารถใช้บริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


+ วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง วางแผนดูแลพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ให้กับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

2. เพื่อให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงเพื่อการเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลเชิงพื้นที่

3. เพื่อนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงมาใช้เพื่อการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อม การกำหนดมาตรการป้องกันพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

+ คุณสมบัติผู้เข้่าร่วมฝึกอบรม

มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์

 

+ สถานที่ฝึกอบรม

ห้อง AMC Training Center ชั้น 4  วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (คลิกดูแผนที่)


+ ระยะการฝึกอบรม

วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2555


+ หัวข้อการฝึกอบรม

การบรรยาย มีเนื้อหาดังนี้

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การบุกรุกพื้นที่ป่า แนะนำประโยชน์การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงสำหรับวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่างๆ  การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและถามคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

การฝึกปฏิบัติ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การบุกรุกพื้นที่ป่า แนะนำประโยชน์การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงสำหรับวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่างๆด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและถามคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

 

+ วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน GIS จากภาคราชการและเอกชน

 

+ ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 2,000 บาท

รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรม อาหารว่างและอาหารกลางวัน
(ไม่รวมค่าที่พัก) ข้าราชการ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบทางราชการ

 

+  ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (มี 3 ช่องทาง) ดังนี้


ช่องทางที่  1

ลงทะเบียนออนไลน์ >> (ฝึกอบรมฯวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2555 คลิกที่นี่)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางที่  2
ดาวน์โหลดใบสมัคร   จากนั้น กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร
แนบไฟล์ใบสมัคร ส่งมาที่อีเมล์   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางที่  3
ดาวน์โหลดใบสมัคร จากนั้น ปริ้นใบสมัครเพื่อนำมากรอกข้อมูล
แล้วส่งใบสมัครมายังโทรสารหมายเลข 02-329-8461

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณศรีสุนันท์ สุขถาวร โทรศัพท์ 02-329-8460
หรือ คุณเกรียงไกร  เหมนาค 088-898-4200

Facebook ของ AMC Training Center
http://www.facebook.com/pages/AMC-Training-Center/238218536233408?sk=wall

+ การเดินทาง

1. ทางรถไฟ

ใช้เส้นทางรถไฟสายตะวันออก  ลงที่สถานีรถไฟ 
“พระจอมเกล้า”หรือ“หัวตะเข้”สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย 
หรือดาวน์โหลด กำหนดเวลาการเดินรถ www.railway.co.th

2. รถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารปรับอากาศประจำทางสาย 517

รถโดยสารประจำทางสาย 143 (ขสมก.) 
รถโดยสารประจำทางสาย 1013 (คันเล็ก) 
สอบถามเส้นทางรถเมล์จาก ขสมก. สายด่วน 184

3. รถตู้

รถตู้โดยสารปรับอากาศ หมอชิตใหม่-อนุสาวรีย์–พระจอมเกล้า  
ลาดกระบัง(ทางด่วน)

รถตู้โดยสารปรับอากาศ รังสิต-ลาดกระบัง

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 50B แฮปปิ้แลนด์-ลาดกระบัง

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 50 ห้างซีคอนสแควร์-พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 23 มีนบุรี–ลาดกระบัง

4. รถไฟฟ้า
รถไฟฟ้าสายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(SA City Line) 
ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 24.00 น. ทุกวัน 
จากสถานีพญาไท ผ่านสถานีราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง
ลงที่สถานีลาดกระบัง แล้วต่อรถไฟที่
สถานีรถไฟลาดกระบัง  หรือต่อ รถโดยสารขนาดเล็ก (สองแถว)  
มาลงที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://airportraillink.railway.co.th

5. รถส่วนตัว
4.1 เริ่มจากเส้นทางถนนศรีนครินทร์ที่แยกอ่อนนุช เข้าถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท77)  
ระยะทางประมาณ 16 กม. แยกเข้าถนนฉลองกรุง
4.2 เริ่มจากเส้นทางตลาดมีนบุรี เข้าถนนสุวินทวงศ์ ถนนบึงบัว ถนนฉลองกรุง
4.3 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ–ชลบุรี (มอเตอร์เวย์)
- ออกจากมอเตอร์เวย์ที่ถนนร่มเกล้า ถนนอ่อนนุช ถนนฉลองกรุง
- ยูเทิร์นกลับรถที่สถานีขนส่งสินค้า ออกจากมอเตอร์เวย์ที่ทางเข้าสนามบิน   
สุวรรณภูมิ ทางเบียงถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ถนนฉลองกรุง 
4.4 จากชลบุรี ใช้เส้นทางด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ–ชลบุรี(มอเตอร์เวย์) ออกจาก    
มอเตอร์เวย์ที่ทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ทางเบี่ยงถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 
ถนนฉลองกรุง

ศึกษาแผนที่การเดินทางได้จากเว็บไซต์
www.kmitl.ac.th/contact/images/map1.jpg