โครงการรักษ์โลก รักสังคม

โครงการรักษ์โลก รักสังคม เป็นโครงการนักศึกษา MBA/AFIM นักศึกษาระดับปริญญาโทวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

วันที่ 24-25 มีนาคม 2555