รศ.ดร.กุลกัญญา  ณ ป้อมเพ็ชร์

E-mail

:

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

การศึกษา

:

บช.บ. (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A. (Management) University of Central Missouri, USA
D.B.A. (Finance) Louisiana Tech University, USA

งานวิจัย

:

- พฤติกรรมผู้บริโภคนมสดในเขตกรุงเทพมหานคร
- การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
- การศึกษาทัศนคติในการเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้หญิงทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
- พฤติกรรมการบริโภคกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องในเขตกรุงเทพมหานคร
- Financial Performance of Insurance Companies Following Initial Public
Offerings Short-Run Performance of Initial Public Offering in Thailand
- The Under Pricing of IPOS of Financial Institutions in Thailand
- Use of E-Commerce for Cultural Products : Chok Cloth of Yai-Yuans Ratchaburi Farmers
- Analysis of Costs and Returns on Limophila Aromateca Mer.(Phak Khayang) Production
- Costs and Returns of Brocaded Silk Production From Ban Thasawang, Surin Province


กลับไปหน้าหลัก